"60 lat minęło " czyli...

Krótka historia naszej biblioteki

 

Początki Biblioteki Publicznej Gminy Czernica sięgają lat sześćdziesiątych poprzedniego stulecia i są to czasy funkcjonowania gromad - odpowiedników dzisiejszych gmin.

 

W lutym 1961 roku rozpoczęła działalność Gromadzka Biblioteka Publiczna w Nadolicach Wielkich z siedzibą w Chrząstawie Małej, powołana przez Gromadzką Radę Narodową w Nadolicach Wielkich. Powstała na bazie punktu bibliotecznego działającego w niewielkim pomieszczeniu w Domu Ludowym w Chrząstawie Małej. Księgozbiór stanowiły przekazy z innych bibliotek. Pracę tam rozpoczęła Pani Apolonia Gocoł, późniejsza dyrektor Biblioteki. To jej zawdzięczamy stworzenie sieci placówek obejmującej swym zasięgiem cały teren obecnej Gminy Czernica.

 

Zanim do tego doszło, czekała ją ciężka praca u podstaw. Zabiegała o nowe książki, o środki finansowe na zakup materiałów, sprzętu i o większe płace dla bibliotekarzy. Powstawały kolejne punkty biblioteczne i koła zainteresowań (kółka fotograficzne, taneczne itp.). O tych wszystkim przemianach możemy poczytać w skrupulatnie prowadzone Kronikach Biblioteki.

 

W 1973 roku zapadła decyzja o przeniesieniu Biblioteki do miejscowości będącej siedzibą Urzędu Gminy w Czernicy. Nowym lokalem bibliotecznym została świetlica wiejska przy ul. Odrzańskiej 2. Placówka zaczęła funkcjonować pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy i stała na czele lokalnej sieci bibliotek składających się z biblioteki głównej i jednej filii w Kamieńcu Wrocławskim oraz sześciu punktów bibliotecznych.

 

Obecnie sieć placówek bibliotecznych składa się z biblioteki głównej w Czernicy mającej swój lokal przy ul Wojska Polskiego 9 oraz sześciu filii: w Kamieńcu Wrocławskim, Chrząstawie Wielkiej, Nadolicach Wielkich, Jeszkowicach, Ratowicach i najmłodsza w Dobrzykowicach. Stanowisko Dyrektora Biblioteki piastowały w kolejności: panie
mgr Halina Tokarz i obecna dyrektor mgr Małgorzata Ligarska.

Tagi