Rekrutacja do SKiBy

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu – to
szkoła artystyczna prowadzona przez MKiDN. Kształci w sześciu
kierunkach: animator czytelnictwa, tańca, działań teatralnych,
filmowych, pantomimicznych i areterapeutycznych. To miejsce kreatywnego
rozwoju, stwarza możliwość odkrycia własnych zdolności i nabycia
praktycznych umiejętności przydatnych w pracy w instytucjach kultury i
własnych agendach. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami,
fundacjami i stowarzyszeniami - umożliwia udział w wielu projektach
krajowych i zagranicznych, zapewnia zakwaterowanie w Bursie Szkół
Artystycznych. Więcej informacji na www.skiba.edu.pl [1],
https://www.facebook.com/skibawroclaw/
https://www.instagram.com/skibawroclaw/
https://www.youtube.com/user/SkibaWroclaw

Tagi