Co się dzieje w bibliotekach?

Możliwe, że zastanawiacie się Państwo co dzieje się w bibliotekach, gdy są zamknięte…

Wiosna jest sprzyjającą porą do robienia porządków, mimo trudnego czasu, który wszyscy przechodzimy prace w bibliotekach trwają. We wszystkich filiach porządkujemy księgozbiory i przygotowujemy miejsce na nowości wydawnicze.

W Dobrzykowicach są porządkowane i opracowywane dary od czytelników oraz testowane nowe aplikacje do kostki „Merge Cube”, umożliwiającej korzystanie z gier edukacyjnych VR.

Do Ratowic doszła paczka z zamówionymi nowościami, które teraz będą opracowane. Koleżanka z Nadolic Wielkich zadbała o ostatnie kosmetyczne poprawki po remoncie i urządzaniu fili. W Chrząstawie Wlk. oprócz selekcji książek wymieniane są niektóre okładki ochronne i porządkowane zbiory. Wszystkie nasze działania mają na celu usprawnienie działania bibliotek, kiedy zostaną otwarte oraz stworzenie przyjemnej atmosfery dla naszych czytelników.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i ciekawych lektur.   

Tagi

ZDJĘCIA: