Spotkanie dyrektorek i dyrektora bibliotek z Grupy Inicjatywy w Bibliotece w Kamieńcu Wrocławskim

Na spotkanie zaprosiliśmy Sekretarza Gminy Czernica Marcina Golańskiego oraz starszą inspektor do spraw oświaty i kultury Anetę Fiskies. Danuta Bunij – kierująca zespołem, przedstawiła główne założenia działania grupy dyrektorów, których celem nadrzędnym jest wymiana informacji, doświadczeń oraz wzajemne wsparcie.

Podczas spotkania szeroko omówiono kwestie różnic w zapisach statutowych bibliotek na Dolnym Śląsku, oraz rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego. Rozmawiano również o bieżących sprawach poszczególnych bibliotek oraz ogólnej sytuacji bibliotek publicznych także w kontekście Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Naszym gościom, bardzo podobała się nasza filia w Kamieńcu Wrocławskim.

Tagi

ZDJĘCIA: