Projekt Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa

Celem projektu jest budowa i promocja marki produktu lokalnego „Dobra
Marka – Partnerstwo Dobra Widawa”. Wśród wielu przewidzianych w
projekcie działań jest m.in. zaplanowany na marzec cykl szkoleń i
warsztatów dla członków naszej lokalnej społeczności.

 Do udziału w nim zapraszamy działających na naszym obszarze
lokalnych wytwórców, rękodzielników i usługodawców chcących
zaangażować się w proces budowania marki produktu lokalnego naszego
obszaru, a także certyfikacji swoich wyrobów i usług.

 Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej:
http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/1252-rekrutacja-uczestnikow-do-projektu-promowanie-obszaru-lokalnej-grupy-dzialania-dobra-widawa-partnerstwo-dobra-widawa

Tagi