Ważna ankieta o przebiegu kolei dużej prędkości!

Apelujemy do Państwa o wypełnienie ankiety za wariantem W52 a

przeciwko W51 i W53

Oba warianty to:

• Wywłaszczenie budynków mieszkalnych ,działek rolnych i

budowlanych.

• Rozbudowanie istniejącej sieci kolejowej o kolejne dwa tory dla

ruchu towarowego.

• Przecięcie gminy na dwie części.

• Hałas , przejazd co 4 minuty pociągu osobowego lub towarowego pod naszymi oknami.

W celu wypełnienia ankiety ze wskazaniem najmniej i najbardziej

korzystnego wariantu należy przejść do strony, klikając link:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DeHSrgTyNNkeLVH8r_Z-iDjZzW8TmG51Kv9unNPDQUwJUOTcyVDRZTlVaSVJHUVJZM1RLQjM3QTFQRS4u%26fbclid%3DIwAR21_I4txEo2ARL7FbH45cqi4VTCsIh2ElgjdneDSglF9FCv_AX-qwqsauM&h=AT0MyMcOgyTzAjMsezh8dGC0L69sgbVw7bVZGEsx5OfSqCvBgnKJOV_HvvpCnWPRWmBncojh4Q-9y68fOIBTB9cCi4iZyAtpzJd0lFAJYw-smbkV9XPWf0_kxHGuc7wyo5GN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3SHkrK58h0VE6uUwmtmyE90nL3s4QRCpSO-UlCoPkESunmHXx6DTQkb2vHkuyLD-dG0kvKf20nNii5QJZB7-5AvmBexxzkD5GoWZvDE7UPUYRlzwZnvAcvmrilR5kieFvFBiiiKYVOnMinlCmrFWABcA

[1]

UWAGA: Termin przesłania ankiety upływa 9 maja 2022r.

Osoby, które nie posiadają komputera oraz internetu mogą wypełnić ankietę w Bibliotekach na terenie naszej Gminy ( oprócz Dobrzykowic)

Prosimy i zachęcamy . Wypełnienie to dosłownie kilka minut.

Jak wypełnić ankietę .

To proste

1. Imię i nazwisko.

2. Nr telefonu lub adres email.

3. Gmina: Czernica

4. Jestem mieszkańcem i w okolicy ma przebiegać linia KDP lub w

innych: mam znajomych w tych miejscowościach.

5. NAJKORZYSTNIEJSZY wariant: 52

6. Korzystny.

7. Najmniejsza ingerencja w istniejącą zabudowę

8. NAJMNIEJ KORZYSTNY: 51 lub 53

9. Tu dlaczego niekorzystny jest 51 lub 53 - pasuje wiele odpowiedzi.

10. Ewentualne własne uwagi: niekorzystne oba warianty 51 i 53,

wysiedlenia, brak możliwości rozwoju wsi, zniszczenie lasów i

ingerencja w środowisko naturalne, hałas.

11. Zgoda na użycie danych osobowych: tak.

Tagi