Nowości w Punkcie bibliotecznym!

Zakup nowości został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nasz księgozbiór został powiększony o wybór lektur do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nowości wydawnicze dla dorosłych. Zakupiono również książki dla dzieci i literaturę faktu.

Tagi

ZDJĘCIA: