Rowerowa wycieczka na spotkanie autorskie do Nadolic Wielkich

Klasa szósta ze Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej przyjechała rowerami do biblioteki w Nadolicach Wielkich na spotkanie z Krzysztofem Petkiem - autorem książek przygodowych dla młodzieży. W drodze powrotnej zatrzymali się w nadolickim parku na piknik. Taka była miła lekcja: geografii, literatury, języków obcych, wf-u, a nawet samoobrony. Dziękujemy autorowi za fascynujące przeżycia. Miło, że są tacy nauczyciele, którzy chętnie zamieniają siedzenie w ławkach na wyprawy pełne przygód.

Sponsorem wydarzenia, w ramach obchodów 60 lecia była Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy
 

Tagi