Nasza bibliotekarka z Nadolic wygrała stypendium im. Olgi Rok!

Bibliotekarki często pełnią rolę o wiele ważniejszą niż wypożyczanie książek: organizują społeczność, inspirują innych do działania. Dzięki nim biblioteki to miejsca tętniące życiem, otwarte i innowacyjne. 

Decyzją kapituły Funduszu im. Olgi Rok tegoroczną laureatką w kategorii bibliotek mniejszych została Justyna Skwarska – bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej, filii nr 3 w Nadolicach Wielkich. "Kapituła była pod wielkim wrażeniem jej pomysłów i działań, zwłaszcza wrażliwości na potrzeby kobiet i budowania mostów między Nadolicami a "wielkim światem". I jeszcze ten wspaniały mural  :)" Stypendium zostało przyznane w ramach Kongresu Bibliotek.

Stypendium w Konkursie im. Olgi Rok jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki z Warszawy. Jego celem jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

Serdecznie gratulujemy!!

Tagi

ZDJĘCIA: