Ostatnie warsztaty gitarowe w Nadolicach

Dziękujemy mistrzowi Leszkowi Cichońskiemu za cierpliwość, dowcip i bezpośredniość. Pilnym uczniom - za wytrwałość i sympatyczną atmosferę. Żonom naszych uczniów dziękujemy za podarowanie mężom cennego czasu. Na pewno będziecie mogły liczyć na rewanż :).

Tagi

ZDJĘCIA:

FILMY