Rowerowy spacer badawczy z Filipem Springerem po Nadolicach Wielkich

Czy cisza oznacza więcej, czy mniej słyszanych dźwięków? Ile elementów krajobrazu pochodzi od człowieka, a ile z natury? Czy na pewno z natury? Co oznacza słowo krajobraz i z jakich słów pochodzi w różnych językach? Uczestnicy wycieczki z Filipem Springerem znają odpowiedzi. Dostali też zadanie domowe: Pokonaj tę samą drogę: rowerem, pieszo, na boso. Obserwuj?

fot. Emilia Skwarska

Działanie odbywa się w ramach projektu "Biblioteki dla klimatu" realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Fundacja FRSI).

Tagi