Nasi bibliotekarze podnoszą swoje kompetencje środowiskowe

Literatura może stanowić ważne narzędzie w budowaniu „kompetencji środowiskowej”.

Punktem wyjścia warsztatu będzie myśl Lawrence’a Buella - „Kryzys ekologiczny jest kryzysem wyobraźni”, a literatura pozwala ten kryzys przezwyciężyć. Na przykład: zwiększa kompetencje językowe, uwrażliwia, stanowi praktykę uważności, zawsze mówi coś o tym w jaki sposób ludzie wyobrażają sobie swoje miejsce w świecie, pośród innych bytów, dostarcza alternatywnych metafor i opowieści umożliwiając zmianę postawy.
Warsztaty dla bibliotekarzy i bibliotekarek oraz osób pracujących z książką poprowadzi:

dr hab. Julia Fiedorczuk - pisarka, poetka, tłumaczka, wykładowczyni Instytutu Anglistyki i współzałożycielka Centrum Humanistyki Środowiskowej na Uniwersytecie Warszawskim. W jej twórczości uwypukla relacje między ludźmi a pozaludzką przyrodą i podkreśla światotwórczą siłę literatury. 
Autorka zbiorów opowiadań „Poranek Marii” (Biuro Literackie, 2010) i „Bliskie kraje” (Marginesy, 2016), oraz powieści: „Biała Ofelia” (Biuro Literackie, 2013), „Nieważkość” (Marginesy, 2015, nominacja do nagrody literackiej Nike), „Pod słońcem” (Wydawnictwo Literackie,2020), nominacje do: Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, Nagrody im.Juliana Tuwima i Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego) i „Dom Oriona” (Wydawnictwo Literackie, 2023). 
Opublikowała sześć tomów wierszy. Za ostatni – „Psalmy” (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2017) – otrzymała Nagrodę Poetycką im. Wisławy Szymborskiej. 
Jej teksty i przekłady ukazywały się między innymi w "Literaturze na świecie”, „Dwutygodniku” i„Tygodniku Powszechnym”. 
Jest felietonistką “Przekroju” oraz “Polityki”. 
Utwory Julii Fiedorczuk przetłumaczono na ponad 20 języków.

 

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu "Biblioteki dla klimatu" realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Tagi