Dofinansowanie do projektu pn. „E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA – szkolenia z kompetencji cyfrowych”

Projekt pn. „E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA – szkolenia z kompetencji cyfrowych” jest skierowany do dorosłych mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 25 rok życia. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy poprzez organizację bezpłatnych szkoleń komputerowych. Udział w projekcie ma nauczyć mieszkańców bezpiecznego korzystania z internetu, pokazać im jak internet przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu czy też bezpiecznego poruszania się w portalach społecznościowych Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online funkcjonujących w Urzędzie Gminy (np. załatwianie spraw urzędowych, rozliczenia podatkowe, itp).

W ramach projektu zakupionych zostanie 12 komputerów przenośnych, które pozwolą na przeszkolenie 216 osób. Uczestnicy szkoleń będą mogli wziąć udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych:

•    „Rodzic w Internecie”

Szkolenie „Rodzic w Internecie” adresowane jest do rodziców/opiekunów. Poświęcone jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

•    „Mój biznes w sieci”

Szkolenie „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

•    „Moje finanse i transakcje w sieci”

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty -wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

•    „Działam w sieciach społecznościowych”

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

•    „Tworzę własną stronę internetową, blog”

Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczone jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

•    „Rolnik w sieci”

Szkolenie „Rolnik w sieci” przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników. Na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR –docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS –docelowo PIBŻ.

•    „Kultura w sieci”

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na szkolenia. Już dzisiaj można wysłać swoje zainteresowanie udziałem w szkoleniu na adres rekrutacja.eaktywni@czernica.pl wraz ze wskazaniem preferowanych modułów szkoleniowych. Informacje o szkoleniach będą zamieszczone na plakatach, ulotkach, na stronie internetowej gminy i Facebooku. Planowany termin zakończenia szkoleń to druga połowa października 2019 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Tagi