LGD Dobra Widawa zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu grantowego pn. Zabytki „Dobrej Widawy”

Spotkanie dedykowane jest w szczególności osobom prawnym (np. organizacjom pozarządowym, jednostkom organizacyjnym kościoła, innym związkom wyznaniowym), osobom fizycznym oraz jednostkom sektora finansów publicznych.

Projekt grantowy Zabytki „Dobrej Widawy” dotyczyć będzie zachowania, zabezpieczenia, odnowienia etc. obiektów zabytkowych, w tym obiektów sakralnych oraz zabytków dziedzictwa przyrodniczego.

Spotkanie odbędzie się 27 marca 2019 r. o godzinie 14:00 w siedzibie LGD Dobra Widawa (Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67/69).

Uczestnictwo w spotkaniu należy potwierdzić telefonicznie (71 314 32 01) lub mailowo (biuro@dobrawidawa.pl) do 25 marca br.

Więcej informacji na stronie: http://www.dobrawidawa.pl/

 

Tagi